Tijdens deze periode van opsluiting moet iedereen de op de situatie afgestemde maatregelen uitvoeren, of het nu gaat om het beperken van reizen en vergaderingen of het versterken van de hygiënemaatregelen. Werkgevers mogen echter geen maatregelen nemen die inbreuk kunnen maken op de privacy van de betrokken personen. Het vermijden van het systematisch verzamelen van gezondheidsgegevens is immers een procedure die moet worden vermeden als de inhoud ervan verder gaat dan het beheer van de vermoede blootstelling aan het virus.

Of het nu gaat om vragenlijsten of individuele enquêtes, werkgevers moeten daarom niet op algemene basis informatie verzamelen over het zoeken naar mogelijke symptomen bij werknemers. Het is daarom niet toegestaan om bijvoorbeeld :

 • verplichte lichaamstemperatuurmetingen voor elke werknemer of bezoeker die dagelijks naar de directie moeten worden gestuurd;
 • of verzamel medische formulieren of vragenlijsten van alle medewerkers.

De werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers/agenten. Hij moet daarom acties voor de preventie van beroepsrisico’s, voorlichtings- en opleidingsacties ten uitvoer leggen en ten slotte een passende organisatie en middelen opzetten.

In dit verband kan de werkgever dus

 • Sensibiliseren en uitnodigen van medewerkers om individuele feedback te geven aan hem of aan de bevoegde gezondheidsautoriteiten met betrekking tot mogelijke blootstelling;
 • Faciliteer hun verzending door, indien nodig, speciale communicatiekanalen met voldoende vertrouwelijkheid op te zetten;
 • om het telewerken aan te moedigen.

Als er een potentieel probleem wordt gemeld, kan een werkgever dit registreren:
<"elke"...

 • de datum en de identiteit van de persoon die mogelijk werd blootgesteld.
 • (b.v. insluiting, telewerken, contact met arbeidsgeneeskunde, etc.).
 • genomen maatregelen zoals insluiting, telewerken, contact met arbeidsgeneeskunde, etc.).

  De werkgever kan dan aan de gezondheidsautoriteiten, op verzoek, de informatie met betrekking tot de aard van de blootstelling meedelen die nodig is voor de eventuele verzorging van de blootgestelde persoon.

   X
   Bienvenue au Chat de Nath
   Une question ? La réponse ici !
   wpChatIcon