Privacybeleid

GDPR4You SPRL (hierna “GDPR4You” genoemd) hecht veel belang aan het respecteren van de privacy van haar gebruikers. Deze Privacy Policy legt uit hoe GDPR4You gebruik maakt van de persoonlijke informatie die gebruikers via haar website verstrekken. Elke inbreuk op het Privacybeleid door een gebruiker kan leiden tot de beëindiging van zijn of haar gebruiksrechten.

GDPR4You voldoet aan de algemene verordening inzake gegevensbescherming; Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze verordening bepaalt dat de persoon of het bedrijf die de gegevens verzamelt de toestemming van de persoon of het bedrijf moet krijgen voordat hij of zij persoonsgegevens over hem of haar verzamelt, dat de gegevens relevant, passend en nauwkeurig moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, expliciete en gerechtvaardigde doeleinden. De persoon wiens persoonlijke gegevens worden verzameld, moet toegang hebben tot de gegevens en heeft het recht om de informatie over hem of haar te wijzigen.

Doel van de gegevensverzameling

GDPR4You verzamelt en beheert de gegevens van bezoekers en gebruikers van de website om het bedrijfsdoel uit te voeren, de website te verbeteren, de aangeboden producten en diensten te verbeteren en statistieken op te stellen. De informatie die u ons verstrekt kan worden gebruikt om ons in staat te stellen contact met u op te nemen indien nodig en om u op de hoogte te houden van nieuwe functies van de website. Deze informatie kan worden gebruikt om u producten en diensten aan te bieden waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, tenzij u ons specifiek aangeeft dat u niet op de hoogte wilt worden gesteld van deze producten en diensten. De gegevens worden op geen enkele wijze aan derden doorgegeven of bekendgemaakt.

Gegevensverzameling

Tijdens uw bezoeken aan de website kan GDPR4You persoonsgegevens over u verzamelen en gebruiken, zowel direct (door middel van een aan u gericht verzoek) als indirect:

  • Alle informatie over de door de gebruiker geraadpleegde pagina’s
  • Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor registratie op de website (naam, adres, vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres zijn voorbeelden) ;
  • Geraadpleegde sites voor en na gebruik van de website ;
  • De duur van de sessie.

Cookies

Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies. Een cookie is een klein stukje tekst dat onze webserver op uw harde schijf installeert. Een cookie maakt een sneller en gemakkelijker gebruik van de website mogelijk, bijvoorbeeld door uw taalkeuze bij de toegang tot de website te handhaven. U heeft de mogelijkheid om het gebruik van cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen. Voor meer informatie kunt u cookiebeleid raadplegen.

Derde partij sites

In het geval dat de Website links naar andere websites bevat, is dit Privacybeleid niet van toepassing op die sites van derden en GDPR4You heeft geen controle over het privacybeleid van die sites van derden. GDPR4You kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites van derden en/of de praktijken van de eigenaar of exploitant van deze sites van derden.

Rechten

U kunt ons te allen tijde op de hoogte stellen dat u al dan niet marketinginformatie van het bedrijf wenst te ontvangen via uw accountinstellingen en/of de pagina met het cookiebeleid.
U kunt uw persoonlijke gegevens ook opvragen, corrigeren of verwijderen via deze link.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@GDPR4You.org of per post op :

GDPR4You
Rue Emile Vandervelde 7
5140 Ligny
België

Het wijzigen van dit privacybeleid

GDPR4You behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Door een nieuwe versie beschikbaar te stellen aan de gebruikers op de website, zal deze nieuwe versie onmiddellijk van kracht worden. GDPR4You adviseert de gebruiker om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met dit privacybeleid en stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door de Onderneming in overeenstemming met de bepalingen in dit beleid.

E-mail:  info@GDPR4You.org