In Frankrijk publiceert de CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) haar aanbevelingen over cookies en andere webtrackers. De organisatie wil bedrijven die gespecialiseerd zijn in marketing helpen om beter te voldoen aan de regels met betrekking tot toestemming en gerichte reclame op het internet.

Op dinsdag 14 januari is de CNIL een openbare raadpleging gestart, die tot 25 februari 2020 loopt, over de praktische regelingen voor het verkrijgen van de toestemming van de betrokken persoon. De CNIL wil professionals helpen de eisen van de RGPD beter te begrijpen en af te dwingen, zodat ze zo snel mogelijk kunnen voldoen aan de eisen van de RGPD. Deze adviezen en aanbevelingen hebben vooral betrekking op de doeleinden van cookies, de reikwijdte van de toestemming en de identiteit van de verantwoordelijke(n) voor de verwerking.

Duidelijke en precieze toestemmingsprocedures.

In de eerste plaats stelt de CNIL dat het doel van cookies op een voldoende duidelijke manier aan de bezoekers van een website moet worden gepresenteerd om een nauwkeurig begrip van de inzet van de internetgebruiker mogelijk te maken. De verzamelde gegevens moeten per categorie worden gerangschikt en deze categorieën moeten duidelijk worden gedefinieerd.

Bovendien moeten websites een lijst van de voor de verwerking verantwoordelijke(n) van de verzamelde informatie aan de bezoekers verstrekken. Een gebruiker moet ook worden geïnformeerd als zijn toestemming alleen geldig is voor de site waar hij deze heeft gevalideerd, of als deze ook geldig is voor andere sites die ook aan dezelfde eigenaar toebehoren.

Tot slot moet iedere gebruiker duidelijk kunnen aangeven of hij al dan niet toestemming geeft om zich te laten volgen. In geval van weigering mag de gebruiker geen schade worden toegebracht, zoals verborgen inhoud of vertraagde browsing. De bezoeker moet ook de mogelijkheid hebben om geen keuze te maken en achteraf zijn of haar beslissing te nemen.

Positieve toestemming en een duidelijke interface.

De CNIL bepaalt dat internetgebruikers die toestemming hebben gegeven om opgespoord te worden, hun beslissing moeten kunnen heroverwegen wanneer zij dat wensen. Volgens de organisatie lijkt een geldigheidsduur van zes maanden voor toestemming eerlijk en rechtvaardig. De toestemming moet ook worden uitgedrukt in “een duidelijke positieve handeling van de gebruiker”. De gebruiker moet dus al dan niet zijn toestemming geven via een commando zoals een selectievakje, een schakelaar, etc…

Elk ontwerp dat de gebruiker kan misleiden met betrekking tot de verplichting om cookies te accepteren, moet worden vermeden. Met dit in het achterhoofd moeten de grafische elementen voor het accepteren of weigeren van cookies visueel identiek zijn.

 

 
U wilt voldoen aan de GDPR? Kijk eens naar de oplossingen van GDPR4You !

    X
    Bienvenue au Chat de Nath
    Une question ? La réponse ici !
    wpChatIcon